مدل ۱مدل ۱

مدل ۱

مدل دوبل فرشته با شال
توری ابریشمی با پارچه مخمل

مدل ۲مدل ۲

مدل ۲

مدل افتاده و نرگس
توری pierre cardin با پارچه مخمل چرمی

مدل۳مدل۳

مدل۳

مدل ترکیبی نرگس با افتاده
توری سرمه دوزی باپارچه مخمل

مدل ۴مدل ۴

مدل ۴

جدید ترین پرده توری ۲۰۱۲


مدل۵مدل۵

مدل۵

مدل ساده افتاده
توری کریستالی pantea

مدل۶مدل۶

مدل۶

مدل پانل طرح سنگدوزی صدفی

مدل۷مدل۷

مدل۷

مدل ترکیبی پانل با دکورافتاده
توری تیکه دوزی yaprag وپانل تیکه دوزی سه پیله

مدل۸مدل۸

مدل۸

مدل ترکیبی دوبل افتاده با نرگس
توری سرمه دوزی با پارچه کمبین(ست)تور


مدل ۹مدل ۹

مدل ۹

مدل ترکیبی افتاده دو رنگ و مدل دوبل فرشته با شال بلند

توری ابریشمی تیکه دوزی گلبرگ و پارچه مخمل

مدل ۱۰مدل ۱۰

مدل ۱۰

مدل یقه شلی

از پارچه مخمل

مدل ۱۲مدل ۱۲

مدل ۱۲

مدل حلزونی

با شال کوچک

مدل ۱۳مدل ۱۳

مدل ۱۳

مدل توری پفکی

با مدل افتاده

 


مدل ۱۴مدل ۱۴

مدل ۱۴

مدل دو رنگ افتاده با خمره ای

توری سرمه دوزی

پارچه افتاده مخمل ساده

پارچه خمره ای دو پوست کمبین سرمه

مدل  ۱۵مدل  ۱۵

مدل ۱۵

مدل ترکیبی افتاده و صوفی

توری ابریشمی فانتزی

پارچه مخمل دو رویه

مدل۱۶مدل۱۶

مدل۱۶

مدل والان استیل
پرده رومن بالارو
بادکور مخمل ایتالیا

مدل ۱۷مدل ۱۷

مدل ۱۷

مدل ترکیبی پنل با دکور افتاده
توری ابریشم سرمه دوزی
باپنل سرمه دوزی تیکه دوزی دوگل


مدل ۱۸مدل ۱۸

مدل ۱۸

مدل ترکیبی پنل با دکور افتاده
توری تیکه دوزی کانات
با پنل تیکه دوزی سه پیله

مدل ۱۹مدل ۱۹

مدل ۱۹

مدل ترکیبی دورنگ افتاده
با شال کوچک
توری طرح داماس
باپارچه کمبین ست تور

مدل ۲۰مدل ۲۰

مدل ۲۰

مدل آبشاری
توری ابریشمی تکه دوزی
پارچه مخمل طرح دار قهوه ای سوخته
پارچه مخمل ساده کرم

مدل شماره۲۵مدل شماره۲۵

مدل شماره۲۵

توری عنکبوتی فول لمه
پارچه مخمل طرحدار heliyos
مدل افتاده


مدل۱۱مدل۱۱

مدل۱۱

توری ابریشمی ساده ایتالیا
پنل ابریشم دوزی ایتالیا

مدل ۲۱مدل ۲۱

مدل ۲۱

پرده زبرا گل دوزی جدید
پارچه گل دوزی کمبن زبرا

مدل۲۲مدل۲۲

مدل۲۲

مدل ۲۳مدل ۲۳

مدل ۲۳

توری ابریشم طرح محوی

پارچه مخمل کمبین تور

کتیبه از پارچه مخمل

 

 

 


مدل ۲۴مدل ۲۴

مدل ۲۴

توری ریسه ای افقی

مخمل ساده انگلیسی drillant

مدل فرشته با کتیبه لمسه

مد ل ۲۵مد ل ۲۵

مد ل ۲۵

توری ساده فول لمه

تافته سیم بافت پلنگی

مدل شالی بلند

مدل شماره ۲۶مدل شماره ۲۶

مدل شماره ۲۶

توری ابریشم محوی فرانسه

با مخمل ضخیم آبی فیروزه ای

پنل از پارچه ابریشم بافت

مدل شماره ی ۲۷مدل شماره ی ۲۷

مدل شماره ی ۲۷

توری ابریشم تکه دوزی

مدل یقه شلی با مخمل طرح دار ایتالیا

و مدل افتاده با مخمل ساده تاوریژ


مدل شماره ۲۸مدل شماره ۲۸

مدل شماره ۲۸

توری ابریشم لمه دوزی با پارچه مخمل طرح دار سنگین

کتیبه لمسه اعیان

مدل شماره ۲۹مدل شماره ۲۹

مدل شماره ۲۹

توری ابریشم لمه دوزی با پارچه دو پوسته گلدوزی

کتیبه دوبل اعیان

مدل شماره ۳۰مدل شماره ۳۰

مدل شماره ۳۰

توری ابریشم تمام گل با مخمل ساده

مدل آبشار

مدل شماره ۳۱مدل شماره ۳۱

مدل شماره ۳۱